Højskolens bygningerSom alle gamle højskoler har Vallekilde Højskole en lang og kompliceret bygningshistorie bag sig
Billedet her ovenfor er fra et brevkort, som eleverne har kunnet købe. Det er skolen set fra vest, som den tog sig ud efter en omfattende om- og tilbygning i 1907-08, og i det store og hele stadig ser ud. Det var ved denne lejlighed, at det markante "hjørnetårn" blev opført. Nogle træk i det giver mindelse om et kirketårn. Til højre ses hjørnet af det berømte øvelseshus, altså gymnastiksalen.
Til højre herfor ses den bygning, der ligger i forlængelse af tårnet, som sammen med en anden ældre bygning overfor indrammer en lukket "gårdsplads".
Denne bygning, som hører til noget af skolens ældste, ses på billedet nedenfor, Hvor skolens ses fra syd, hvor en stor plæne åbner sig ud mod det åbne land ned mod en gren af den udtørrede Lammefjord.
På plænen optrådte elevflokken med gymnastikopvisning i forbindelse med det årlige elevmøde. Det kan der ses billeder af på en anden side.
I baggrunden ses lidt af vingerne på en vindmølle, som blev opført i 1903 og forsynede skolen med elektricitet. Den blev bygget i samarbejde med Poul la Cour, som havde konstrueret en lignende mølle på Askov Højskole. Møllen blev fjernet i slutningen af 1930-erne, da område fik strøm fra et el-værk.