Elevmøde med gymnastikopvisning


Hvad der foretages på billedet herover, er ikke godt at vide. Det ser ud til at skulle foregive, at de plukker små blomster på plænen, måske fordi der skulle pyntes op til elevmødet. Selve billedet af pigerne ser dog noget arrangeret ud. Men langt de fleste af flokken er med - så vidt de er til at tælle, er de over hundrede. Længere væk ser man en mindre plantage af frugttræer, og længere væk ser man vidt ud over landskabet ned over en gren af den udtørrede Lammefjord, som skolen fra første færd lå ret nær bredden af.


Indmarch på plænen til gymnastikopvisning - efter skyggerne at dømme tidligt på aftenen. Efter al sandsynlighed er det ved det årlige elevmøde for de gamle elever, der i reglen fandt sted en weekend omkring St. Hans eller i slutningen af juli.


Så er opvisningen godt i gang. Fotografen har tydeligt haft sans for at fange en god situation, der får billedet til klart at vise, hvad der foregår.


Så er det blevet næste års elevmøde, hvor de fremmødte er blevet fotograferet årgangsvis. Rigmor ses her siddende i græsset længst til venstre. Siddende på bænken ses fra venstre Uffe Grosen, Kristian Killemose, den næste er usikker - efter elevbilledet ligner hun meget Harald Grønborgs kone, Elisabeth, den næste igen er Kristine Dalsgaard, og til sidst Harald Grønborg. De skulle givetvis gennem mange fotograferinger, så det er forståeligt, at de måtte sidde rimelig godt.