Hyggelige fristunder


"En sommer De aldrig glemmer". Sådan lød et slogan for en sommerhøjskole engang, og det har sikkert gjaldt dette sommerhold. Skolens hovedindgang vender mod vest, og mange frikvarterer har utvivlsomt været tilbragt som her i solskin på trappen eller på plænen i haven.


Tre værelsekammerater fotograferet af en profes-sionel fotograf. Rigmor siddende til venstre.


De samme tre på trappen.

Her ses Rigmor længst til højre.


Og her til venstre på Ernst Triers mindesmærke, som står over for skolens hovedindgang.


Her til højre sammen med to andre på trappen.

Et andet sted i haven, hvor vindmøllen lidt utydeligt skimtes i baggrunden.