Elevbilleder fra Østermarie Folkehøjskole
fra Martin Andersen Nexøs tid som elev samt fra sommeren 1891

Til højre en tegning af højskolen som fra omkr. 1884 blev brugt som vignet på brevpapir og i poesibøger. Bygningen står fortsat og er nu brugsforening.

Elevbillede fra højskolen i Østermarie fra vinteren 1889-90, hvor Martin Andersen (Nexø) var elev i 3 måneder efter nytår. På billedet ses han siddende yderst til venstre i forreste række. Forstanderen, Alfred Foverskov, og hans kone, Cecilie, ses siddende i midten som nr. 5 og 4 fra venstre. Kvinden til højre for Foverskov med en kat på skødet figurerer på alle elevbilleder fra denne tid og har formentlig være kokkepige. Den unge pige til venstre for Cecilie Foverskov er Henriette Dam, som var tjenestepige Der var en ung lærer den vinter ved navn Niels Peter Jensen, som ifølge skildringer af ham var den første til at indføre den svenske gymnastik her på Bornholm. Ved sammenligning med et senere billede af ham er han sandsynligvis den, der står i bageste række som nr. 5 fra venstre. Af eleverne kendes foruden Martin Andersen to andre, Hans Skovgaard Hansen fra Arnagerbro i Nylars, som står yderst til venstre i bageste række, og Karl Larsen, som står som nr. 5 fra højre i samme række. Fotografen har åbenbart bedt alle om at rette blikket mod en bestemt ting mod højre.
Elevbillede fra højskolen i Østermarie fra vinteren 1890-91, hvor Martin Andersen (Nexø) fortsatte som elev alle fem måneder. Han ses stående i bageste række som nr. 6 fra venstre. Lige foran ham i midterste række Niels Larsen, som var snedkersvend. Karl Larsen, som også fortsatte som elev denne vinter, står som nr. 4 fra venstre også i midterste række. Ved sammenligning med andre billeder er manden der står i bageste række som nr. 4 fra venstre formodentlig Jens Theodor Nielsen fra Stangegård i Åker. Alfred Foverskov og hans kone Cecilie ses også her foran i midten. Manden med den lange pibe længst til venstre må være en ny lærer ved navn J. K. Hansen. Af andre lærere var der Kr. Hybschmann og gartner Karl Sørensen, som vi ikke ved hvem er.
Elevbillede fra højskolen i Østermarie sommeren 1891, hvor Martin Andersen (Nexø) og to andre håndværkere boede på skolen, mens de medvirkede ved opførelsen af den nye sognekirke. Han ses liggende i græsset foran til venstre. De andre to er formentlig Hans Rasmussen fra Årsdale i midten og Niels Larsen fra Vestermarie til højre. De havde alle tre været elever året før. Ifølge de officielle tal var der ni piger som elever, og det passer godt med antallet på billedet. Vi kender kun navnene på tre af pigerne. Siddende længst til højre er Engeline Skovgaard Hansen, hvis broder havde været elev 1889-90. Stående længst til venstre skulle være Henriette Dam, som tidligere havde været elev og tjenestepige. Ved siden af hende som nr. 2 fra venstre står Mathea Pedersen fra (Over) Sandegård i Østerlars (meddelt af hendes svigerdatter, Helga Madsen, fra hvem det originale billede stammer). Foverskov og hans kone sidder som på de andre billeder foran i midten.

Fra de tre elevhold er der bevaret to poesibøger, Karl Larsens, som omfatter begge hans hold, og Engeline Skovgaard Hansens fra hendes sommerhold. På grundlag af navnene og andre supplerende oplysninger vil der senere blive udarbejdet en selvstændig side med udførligere omtale af de tre hold.

SAMs højskolehistoriske Arkiv