Højskolen ved Ekkodalen
omkr. 1900

Bornholms
højskolehistoriske
Arkiv


Højskolen i Østermarie
omkr. 1885

Velkommen

til denne afdeling som indeholder billeder og skriftlige kilder, som specielt vedrører de bornholmske højskoler fra 1856 og fremefter. Også om denne del gælder, at den vil blive udbygget i den kommende tid efterhånden som arbejdet skrider frem.
De første tekster blev udsendt i februar 2004, og de er suppleret med flere siden.

Til højre er der links til, hvad der indtil nu er udsendt af forskellige kildeskrifter og elevoplysninger.
Nedenfor i denne spalte er der links til artikler fra højskolens årsskrifter og andre skildringer vedrørende skolens historie.
Nederst gengives et par elevbilleder, det ældste bevarede fra 1871 i Østermarie og et fra højskolen ved Ekkodalen af holdet 1899-1900.

Svend Aage Møller      Indhold:
Elevholdet på højskolen i 
Østermarie sommeren 1871
Elevholdet på højskolen i Østermarie sommeren 1871, det første pigehold på Bornholm. Der var omkring 30 elever på holdet, men vi har ingen navne fra denne sommer. Af mændene længst tilbage er den første fra venstre formodentlig en lærer ved navn Karl Olsen. Dernæst skolens forstander Julius Bohn, pastor P. Chr. Trandberg, som en kort tid var tilknyttet skolen, og folketingsmand Lucianus Kofod, som 15 år tidligere sammen med officerskollegaen Philip Rasch Dam havde oprettet den første højskolevirksomhed på Bornholm i Aakirkeby. Kvinden foran til højre formodes at være fru Gotholdine Trandberg.Vinterholdet på højskolen 
ved Ekkodalen 1899-1900
Elevholdet på højskolen ved Ekkodalen vinteren 1899-1900. På det almindelige højskolekursus for unge mænd var der 28 elever, hvoraf den yngste kun var 14 år, mens den ældste var 30. Foruden dette holdtes også et såkaldt udvidet kursus, som var en slags realskolekursus, der varede hele året. På dette kursus var der yderligere 15 elever, hvoraf 5 dog kun deltog i nogle få måneder. De fleste af pigerne i midten på 2. række var på dette hold. Skolens forstander, N. P. Jensen, står i 4. række ved den højre dørkarm.                  Svend Aage Møller, Smedegårdsvej 61, 3700 Rønne                   E-mail:

SAMs højskolehistoriske Arkiv