Bornholms Højskole omk. 1900

Højskolehistoriske
artikler
fra
Bornholms Højskoles
årsskrifter


Gymnastik i salen sommeren 1926

Indledende bemærkninger.

Siden 1911 er der fra Bornholms Højskole hvert år udsendt et årsskrift. Det var i hovedsagen skolens forstander og lærere, der leverede stoffet, og det var først og fremmest de tidligere elever, der var målgruppen. For en del år siden blev elevforeningen imidlertid opløst på grund af stærkt faldende medlemstal, og siden har årsskrift været en del af skolens ansigt udadtil.
I næsten alle af mine 35 år som lærer på skolen har jeg bidraget med større eller mindre artikler, og i de seneste år har de ofte drejet sig om specielle emner vedrørende højskolens eller højskolebevægelsens historie. En del af disse artikler vil jeg gengive på denne del hjemmesiden. Bortset fra små ændringer, som fremstillingen på skærmen, enkelte nye oplysninger og nogle sproglige præciseringer har medført, fremtræder artiklerne i det store og hele uændret.
Artikler med links til højre herfor har alle noget med skolens historie at gøre, mens artiklerne nedenfor i denne spalte er af en lidt anderledes karakter.

Udflugt til Randkløveskåret 1910

        Indhold:


SAMs højskolehistoriske Arkiv