Vandrebogen "EKKO" 1899-1922

Velkommen
til denne del, hvor indholdet af en vandrebog, kaldet "Ekko" gengives.
Vandrebogen blev oprettet af pigeholdet sommeren 1899, og til forskel fra man-ge andre af samme slags lykkedes det at holde den i gang i mere end 50 år.
Her ved siden af ses holdet fotograferet ved Fugle-sangsrenden i Ekkodalen.
På det almindelige 3 måneders højskoleophold var der 21 piger. Dertil 6 fra anden virksomhed på skolen, nogle køkkenpiger samt forstanderens ene datter, så de i alt var 31 i kredsen til at begynde med. De vil blive præsenteret med billede og en kort omtale i forbindelse med deres første brev.
Sommerholdet 1899 på
Bornholms Højskole
Af vandrebogen er der bevaret ialt syv enkelte skrivebøger, hvoraf de seks omfatter tiden fra sommerskolens afslutning i juli 1899 til 1922. Det er brevene i disse første seks bøger, der efterhånden vil blive gengivet her.
Da stoffet ifølge sagens natur er ret omfattende er det her delt op i flere dele, hvortil der er links i spalten til højre herfor. Desuden er der en særskildt side med elevbilledet i større udgave med omtale af en del af de øvrige personer samt et par småstykker med supplerende oplysninger om elevholdet og højskolens forhold på den tid.


Links
til de enkelte dele af stoffet:

Indledning
om holdet

"Ekko" - Bog I   

"Ekko" - Bog II  

"Ekko" - bog III

"Ekko" - Bog IV

"Ekko" - Bog V 

"Ekko" - Bog IV

Elevbilledet i
større udgave


Højskolen
på den tid