Elevbilleder fra Østermarie Folkehøjskole
fra brødrene Bøgeskovs tid


Til højre en tegning af højskolen som fra omkr. 1884 blev brugt som vignet på brevpapir og i poesibøger. Bygningen står fortsat og er nu brugsforening.
Højskolen i 
ØstermarieKaren Elisabeth Jensen, elev på Østermarie Højskole i sommeren 1882 skriver for den 23. juni i sin dagbog:
"Idag har jeg tilligemed de andre skolepiger, og en del af højskolens venner, været til alters i Øster Marie Kirke, hvor pastor Kristensen holdt altergang. I eftermiddag har han talt her på skolen om Tro, Håb og Kærlighed. Det er en herlig gammel mand, jeg tror aldrig jeg har set nogen præst så hjertemild, selv da han uddelte Brødet og Vinen stod han med smil om munden.
Men han kunde også tale om Guds uendelige kærlighed til os syndige mennesker, så det var som om det gav genskin i hele hans åsyn. Ja, det var en velsignet højtidelig altergang som den "lille flok" holdt, den vil jeg mindes så længe jeg lever".
Præsten var F. V. Christensen, sognepræst i Rønne 1871-1903, og citatet er hentet fra artiklen "Breve fra tusmørket" i Bornholmske Samlinger, II. række, bind 11, side 33-83, hvor dagbogen er gengivet.

Billedet ovenfor er formentlig fra et sådant "vennemøde" året før. Bygningerne bagved er ikke højskolens, men hvor mødet ellers har været holdt, kan ikke fastslås med nogen sikkerhed. Af de i alt 45 personer på billedet ser 17 ud til at være elever. De resterende er så folk fra den grundvigske kreds i Østermarie og tilrejsende fra kredsen i Rønne. Nr. 3 fra venstre i 2. række er ovennævnte pastor Christensen. Bag ham står Karoline og Johan Bøgeskov, og til højre for dem Birgitte og Ludvig Bøgeskov. Manden til højre for Ludvig Bøgeskov har været nævnt som pastor Christensens søn, August Christensen, som senere blev højskolelærer og præst i Jylland, men det er usikkert. Nr. 2 fra højre i samme række er lærer K. H. Skovmand fra Østermarie Nordre Skole. Hans kone sidder som nr. 3 fra højre i forreste række. Nr. 1 fra højre i samme række er Karen Holm, som var bestyrerinde for højskolehjemmet i Rønne, og som senere fik en vis betydning for Martin Andersen Nexø. Manden med fuldskæg til højre i bageste række er formodentlig Niels Peter Thorsen, Gadebygård, fader til Karoline Bøgeskov. Endelig skal nævnes, at den ældre mand til højre for pastor Christensen er blevet nævnt som den gamle Søren Bøgeskov, faderen til de to brødre, men det er også usikkert.Elevbillede fra Østermarie 1884

Elevbillede fra Østermarie Højskole sommeren 1884 - dateringen vurderet efter børnenes størrelse. Billedet er taget uden for højskolens bygninger, ved hjørnet mellem de to fløje, og 14 á 15 piger ser ud til at være elever. I forreste række fra venstre læreren ved Nordre Skole, K. H. Skovmand. Derefter sidder Johan Bøgeskov med Thor på ca. 21/2 år og Karoline Bøgeskov med Ingeborg på knap 11/2 år. Birgitte og Ludvig Bøgeskov sidder som nr. 2 og 3 fra højre i forreste række. Lærer Skovmands kone står lige bag ved Karoline Bøgeskov. Der kendes ingen andre navne fra denne sommere. Johan og Karoline var blevet gift den 7. august 1881 og var i efteråret 1883 flyttet til Gadebygård, som de formelt overtog i 1885. Samme år solgte Ludvig Bøgeskov højskolen til Alfred Foverskov og flyttede til Vendsyssel. Begge billederne er i undertegnedes besiddelse, og jeg fik dem i sin tid tilsendt af Roar Skovmand, som var sønnesøn af den nævnte lærer K. H. Skovmand.

SAMs højskolehistoriske Arkiv