Peder R. Jelsbak

Foredrag af Jens Nørregaard
på Testrup Højskole 1900-01


Testrup højskole 1900-1901.

Foredrag af Dr. Nørregård.

Begyndelsen på de daglige foredrag.

Den 5' november 1900.
          - referat optaget stenografisk (Worms) -

Jeg vil tale til Dem om menneskeslægtens historie, der er jo al tale om, som om det var et folks historie. Jeg vil kun tale om, hvad der er pålideligt. For at være det, skal det være bekræftet af to samstemmende, hinanden uafhængige beretninger. Er der noget, som ikke er bevisligt, skal jeg nok sige det.
Men førend jeg går over til at fortælle historie, er der tre grundtanker, som ikke kan bevises, men kræver, at vi skal tro dem: Det er, at der er en Gud til, som har skabt hele verden!
Den store russiske digter: Leon Tolstoy: - - - - for det andet, er det ikke menneskets vilje, det, der sker med mennesket, men det er tillige Gud, der styrer, og vi har det således - - - - -
Napoleon ved Moskva: - - - hertil, og ikke længer - - -
For det tredje: - - - Mennesket, der skal stå til ansvar for, hvorledes de har levet. Vi kan ikke blive salige ved vor egen hjælp, men ved at søge hen til Jesus kristus og bede ham om tilgivelse for hans lidelse og døds skyld! Nogle siger, der er ingen ende her på Jorden for menneskeslægten; men det tror jeg nu, at der er. Jeg tror, at vi lever i alderdommen, og når Dommens dag kommer, skal ethvert menneske stå til ansvar for sine gerninger.
                    Menneskets
            Fantasi            Ernæring
            Følelse            Nerverne
            Tanken            Benbygningen
            Viljen               Musklerne
                  Nerverne, Ernæringen
Nerverne består af to slags - fantasien lignende? - - -
Vi kan ikke finde på nye navne i vor tid!


SAMs højskolehistoriske Arkiv