Hans Hansen

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Hans Hansen - 1. brev

(fra Hover Gårde, Hover, Vestjylland nær Ringkøbing)


Hovergaard d. 7 - 8 1932


Kære Venner og Kammerater.

Jeg vil begynde med at sige jer alle sammen en Tak for den Tid vi har kendt hinanden, og fordi i vilde være med til at holde Forbindelsen igang mellem os i Fremtiden. Ligeledes vil jeg sige Tage Tak for det ikke helt ringe Arbejde, han har gjort for at faa Bogen i Gang.

Da jeg nu er den første der faar Lov til at skrive i denne Bog efter Elevmødet, saa vil jeg fortælle lidt om det, til alle jer der ikke var der, og dem der var der nede kan jo lade være med at læse det. Jeg var cyklende derned, og naaede Rødding ved halv otte Tiden Lørdag Aften, lige efter dansede Sommereleverne Folkedans for os, ude paa Plænen foran Frimenighedskirken, det ruede stærkt med Regn og inden længe begyndte det, saa maatte vi ind i Gymnastiksalen og der dansede de saa de sidste, bagefter sang Sangkoret for os og i Tiden der var tilbage til elleve var der Sanglege for hvem der havde Lyst og det var ikke faa, og til lige var der saadan en Varme, at jeg svedte som jeg ikke har gjort før i Sommer.

Søndagen begyndte med en Gudstjeneste hvor Brandt prædikede og efter Middag var der Sammenkomst af de forskellige Elevhold med en af Lærerne, men os vilde de ikke hilse paa, vi hilste saa paa hinanden og drøftede gamle Minder i den Tid. Klokken tre holdt Lund Foredrag om Glæden ved Bondegerningen og derefter holdt Brønsted et om Peder Okse, bagefter holdt Delingsførerne Opvisning, der var tre og tyve i Sommer. Efter Aftenspisningen var der Generalforsamling i Elevforeningen, hvor vi valgte Rahbæk som Repræsentant for vort Hold, derefter var der Skuespil i Brandts Have.

Det var et historisk og hanlede om Peder Okse, og Klokken elleve samledes vi ved Kaffebordene, hvor Lund talte og Formanden for Elevforeningen, og dermed sluttede Elevmødet for i Aar.

Det var Gangen i det og saa er det vist kedeligt at høre mere om det, men lige til sidst kan jeg fortælle, at af vort Hold var vi nogle og tres. Rekorden havde Pigerne fra sidste Sommer, de var over halvfems, saa vi skal tage os sammen skal vi slaa den til næste Aar.

Jeg kom siden jeg læste Baggers Brev, til at tænke paa de Ord han skrev om at det var Landbrugernes Ulykke, at de ikke kunde holde sammen, og der i kan vi vist alle give ham Ret. Men jeg tror ikke at de

------------------------

Til toppen af højre spaltebestræbelser, der i Øjeblikket er i gang, for at samle Medlemmer til Landbrugernes Sammenslutning er af det gode, for den Fremgangsmaade den Forening har, er simplere end den Fagforeningerne nogen sinde [har] brugt, og som Landmændene har fordømt i høje Toner. Saa jeg synes ikke at Landmændene uden Skam, kan bære sig ad som L.S. gør, og desuden lader samme Forening sig bruge til nationale Stridigheder i Sønderjylland, hvilket den burde holde sig uden for. Skal Landmændene slutte sig sammen bliver det sikkert gennem Andelsforetagender det vil ske, og jeg tror ogsaa det er den bedste Maade det kan ske paa, for Landmændene holder ikke af at rette sig efter Prisaftaler og Foreningsparagraffer, enhver Landmand vil helst være fri.

Det er ikke fri for, at vore Andelsorganisationer har været ved at komme lidt i Misry, der er en Del af de yngre Landmænd der ikke fuldt ud har forstaaet Betydningen af disse Organisationer, som de ældre skabte under den store Landbrugskrise i firserne og halvfemserne. Desuden er der en Del Andelsforetagender, der blev skabt under Krigen og har maattet Arbejde med stor Gæld, og til sidst gaaet Fallit, der kan jo nævnes Kartoffelmelsfabrikkerne, hvilket ikke har skabt bedre Ry om Andelsorganisationerne. Ligeledes er der sikkert noget om det, Lund talte om i Vinter, at de fleste dygtige Forretningsledere blev bedre lønnet andre Steder, derfor mangler vi i Øjeblikket saadanne inden for vore Organisationer. Bliver disse Tider ved, som vi har dem i Øjeblikket, skal vi unge tænke over dette. Naa det bliver vidst for kedeligt for jer, som skal læse alle mine tørre Tanker og Ideer. Og hvis nogen af jer synes at jeg skulde have lidt Skænd, fordi jeg har skrevet det, saa skal de bare skrive til mig.

Nu kunde det maaske interesere jer, at vide hvordan jeg har det, saa kan jeg trøste jer med at jeg gaar og keder mig her oppe i Vestjylland, og hvis nogen af jer kender en der mangler en Forkarl til November, helst i Sønderjylland eller Fyn, saa er jeg ikke ked af at faa det at vide. Saa haaber jeg at træffe saa mange af jer, som muligt til Elevmødet næste Aar.

Venlig Hilsen   Hans Hansen        


Min Adresse er i Sommer Kr. Toft, Hovergaarde pr. Muldbjerg.SAMs højskolehistoriske Arkiv