Jørgen Hybschman

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Jørgen Hybschman - 1. brev

(fra Knudsbøl ca. 15 km nordvest for Kolding)
Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


Knudsbøl i Februar 1933

Gode Venner og Kammerater


Ogsaa jeg vil gerne begynde med at sige Tak til Sauer fordi han fik den Vandrebog i Gang, og fordi jeg kom med i Sammenslutningen, den kan vi rigtignok have megen Glæde af læse og høre hvordan ens Venner har det rundt om i Landet. Jeg har ogsaa tit tænkt paa mon den Bog da ikke snart skulde kunde være her. Saa man kunde læse alles, mange forskellige Oplevelser, jeg er ogsaa enig med jer i at vi maa se at holde denne Bog i Gang i mange Aar.
Nogle Dage efter jeg var kommen hjem fra Højskolen var jeg til Session men jeg blev ikke taget da jeg jo har en daarlig Fod.
Og om Maj rejste jeg i Plads paa en Gaard ca 2 Mil nordvest for Kolding. Til Gaarden hører ca 114 Tønder Land Agerjord. Dertil har vi tre Spand Heste deriblant en Hingst. Saa har vi ca 35 Malkekøer   vi er blandt de højeste i Sognet hvad Fedt % angaar.

------------------------

Til toppen af højre spalteManden har kun den venstre Arm   den højre har han faaet af i sin egen Møllekværn for en Snes Aar siden. Men han regnes dog for den dygtigste Landmand i hele Omegnen, og der er en Orden i Tingene baade ude og inde.
Saa har vi en 14 T. Land Mosejord hvor han sidste Sommer lod stryge en 7-8 hundrede Tusind Tørv   det var noget der gav Kas for han fik en god Pris for dem. Saa har vi nogle og 90 T. Land god Bøge Skov   vi har da ogsaa haft to Skov Auktioner. Saa der er jo noget at tage Penge ind af   det kan jo ogsaa nok behøves i disse Tider.
Til Maj har jeg været her et Aar og jeg er ogsaa lejet for Sommeren. Det var ikke for det det var nyt at komme paa den her Egn for mine Bedsteforældre bor ikke saa langt her fra dem besøger jeg ogsaa flittig. Nu vil jeg slutte for denne Gang.

Held og Lykke ønskes til jer alle.
Jørgen Hybschmann.      

SAMs højskolehistoriske Arkiv