Jørgen Hybschman

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Jørgen Hybschman - 2. brev

(fra hans hjem i Skrydstrup, Sønderjylland)
Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


Uldallund d. 15 - 3 - 34


Kære Venner


Endelig kom den længe ventede Vandrebog mig i Hænde. Jeg har med Interesse læst alle de mange Oplevelser som i har haft i det forløbne Aar. Jeg derimod synes ikke at have oplevet særlig meget siden sidste Aar.
Da jeg kom hjem til November havde jeg været ude i 11/2 Aar, i et Sogn som hedder Knudsbøl 2 Mil Nordvest for Kolding, hvor jeg havde en god og lærerig Plads.
Da jeg har et daarligt Ben kan jeg ikke tage enhver Plads f. Eks. kan jeg ikke godt holde ud at bære Sække eller harve alt for mange Dage i Træk, men da min Husbond var meget hensynsfuld paa Grund af mit daarlige Ben, kunde det sagtens gaa, saa jeg var meget glad for at være der. Tilmed fik jeg en temmelig god Løn 500 Kr første Aar og 355 Kr for den sidste Sommer. Lønnen kunde da ogsaa magelig slaa til da jeg ikke stiller saa store Fordringer.
Den der ikke kan spare i det smaa, maa hellere gaa fra Landbruget med det samme, da de aldrig vil kunde klare sig i det lange Løb.
Nu er jeg Forkarl hjemme hos min Fader., og vi har fuldt ud med Arbejde.
Vi er herhjemme ikke saa mange om Arbejdet som vi var ude, da vi kun er to foruden en gift Fodermester. Vi har 140 Tønder Land og deraf er de godt 100 Tønder nærmest Lermuldet 3-4 Klasses Jord.
Her i Sønderjylland har vi ikke saa stort Folkehold, som i det gamle Land. Vi græsser en Del Stude, men det er sløjt - men det er nu altid lige saa godt som Malkekøerne. Vi har ca. 28 Stykker der giver et stort Underskud.
Da vi bruger for 300 Kr Kager pr Maaned og saa kommer Fodermesterens Løn. I sidste Maaned fik vi kun 121 Kr i Mejeripenge, saa det bliver man jo ikke netop fed af, men saa længe det hele kan gaa rundt maa man vel ikke klage.

------------------------

Til toppen af højre spalte
I Vinter har jeg gaaet til et Landbrugsfaglig Kursus i Haderslev, vi var ca 160 Stykker, der traf jeg Peter Hansen fra Lerte ved Sommersted - jeg ved ikke om i husker ham fra Højskolen.
Der var Møde hver Torsdag Eftermiddag fra 2 til 5. Den første Time var der Foredrag og i de andre 2 havde vi Beregninger om alt, og en Del Skriveri. Det var nu en rar Udflugt at man skulde til Haderslev en Gang om Ugen, og det er nok ogsaa det der har gjort, at jeg synes Vinteren er gaaet saa forfærdelig rask. Kursuset var ca 15 Gange - da vi kun har to Mil til Haderslev cyklede jeg derud naar der var fint Vejr, ellers tog jeg med Statsbane Toget fra Vojens - til Vojens har vi fire Kilometer. Ja der gaar ogsaa en Bane lige forbi Gaarden det er en Amtsbane, Far søger om at faa en Holdeplads ved Gaarden men om vi saa faar det er saa en anden Sag, Banernes Ledelse er bleven en Del mere medgørlige med Tiderne det hjælper jo.
Jeg vil nu ikke drive Politik med jer for det kommer vi ingen Vej med men jeg vil anbefale jer og gaa hen og høre hvor Pastor Malling Taler og i vil give Nasisterne ret i mange af deres Betragtninger. Paa min Hjemegn er næsten alle de unge S.A. dog jeg er nu ikke bleven det endnu man kan da altid se Tiden an.
Hr Tage Due skal have Tak for sin lille Opmærksomhed at jeg havde beholdt Bogen for længe sidste Gang, men det er da efter min Mening, først den Dato som staar under Dues Navn at han skal have den, saa det er nok Due som er fejl paa det og mener at jeg skal sende Bogen til ham ved den Dato som staar under mit Navn. Men jeg kan da ikke sende den, den 19 Februar naar jeg først faar den 29 Februar saa Due er næsten for Punktlig.

Mange venlige Hilsener jer
          Kammerat
Jørgen HybschmannSAMs højskolehistoriske Arkiv