Knud Teilmann

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Knud Teilmann - 2. brev

(fortsat i Andst ved Vejen)
Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


Hørregaard d. 19 - 2 - 34


Kære Venner.

Nu skal det altsaa være slut med Forsinkelsen af Vandrebogen, idet jeg hermed sender den rettidig videre, og saa haaber jeg, at Eksemplet smitter, saa vi bliver fri for at gaa og vente efter den. Det er jo kedeligt, at Svend Bech ikke kommer med, for det kunde nok være interessant at høre lidt mere deroppe fra Island.
Det er ellers vældig sjov at læse alle jeres forskellige Oplevelser siden sidst og høre om, hvor I nu befinder jer. Og det kan nok være, I giver Due det glatte Lag med Hensyn til det Emne, han vil have indført her i Bogen, men det holder jeg ogsaa med jer andre i, at skal man til at fortælle hinanden om den Slags Eventyr, saa giver jeg ikke meget for Kærligheden. Men saa synes jeg ogsaa, der er et andet Emne, som vi ogsaa skal lade ligge her i Vandrebogen, og det er Politik. For det første bliver vi sikkert aldrig enige alligevel, thi enhver af os har jo sin Opfattelse af den Ting, og for det andet synes jeg, at Vandrebogen skulde være en fornøjelig Bog, og det bliver den ikke, hvis vi skal til at diskutere Politik i den. Ja, det er altsaa min Mening, og det kan godt være, at I ikke alle mener saaledes, men nu kan I jo skrive, hvad I synes.
Jeg befinder mig ellers paa samme Sted, som sidste Aar altsaa i Andst og bliver her foreløbig til November. Jeg har det godt, og Manden er en dygtig Landmand og saa er det jo dumt at flytte.
Jeg gaar til Gymnastik to Aftener om Ugen og saa er der Ungdomsmøde hver fjortende Dag, saa Tiden falder ikke lang her. Til at lede Gymnastikken har vi

------------------------

Til toppen af højre spalte"Fætter", og det gaar udmærket. Han er bare en Del nervøs, og den første Aften maatte vi jage alle Pigerne ud af Salen først, før vi kunde faa begyndt. Det er nu ikke Frede Hansens Gymnastik, vi faar. Han er fuldstændig gaaet over til Niels Buk og har endda været paa et otte Dages Kursus derover i Vinter. Frede Hansen var en Aften heroppe i Ungdomsforeningen og holde Foredrag med Lysbilleder om Rygsøjlen, og det gjorde han saa grundigt, at en af Tilhørerne besvimede.

En aften var jeg til Maanedsmøde nede paa Højskolen. Det var Sigfred Buhl Petersen, som er hjemme i Vinter, der kørte os derned. Det er altid morsomt at komme ned og snakke baade med gamle Kammerater og Lærere. Den Aften var det Lund der talte, og det er jo altid interessant at høre ham. Har I for Resten hørt, at Brandt-Petersen maaske rejser fra Skolen? Det vil rigtignok blive et mægtigt Savn, og det er et Spørgsmaal, om Skolen kan bære det. Jeg ved da Mange, der syntes ligesaa godt om Brandt som Lund. Naa, forhaabentlig bliver det heller ikke til andet end Snakken.

Og saa vil jeg ogsaa gerne have Lov til at ønske dig til Lykke med Forlovelsen, Peter, og haaber Du maa blive rigtig lykkelig. Jeg kan ogsaa bringe Meddelelsen om en Forlovelse, dog ikke min egen, men derimod min Søsters, og det med ingen andre end Ringgaard. Hun var paa Rødding Højskole i Sommer, og der har de lært hinanden at kende. Han er for Tiden Vikar paa Realskolen i sin Fødeby, Give.

Til Slut mange venlige Hilsener til jer alle fra
Knud Teilmann Sørensen
Hørregaard
Andst


SAMs højskolehistoriske Arkiv