Michael Knudsen

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Michael Knudsen - 2. brev

(fra Øster Lindet ca. 10 km sydøst for Rødding)
Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920

Østerlindet d 8 - 4 - 1934.


Kære Venner og Kammerater!

Tak for eders Beretninger om Oplevelser af forskellig Art i det forløbne Aar. - Jeg er glad ved at se, at det er alles alvorlige Mening at Vandrebogen, skal gaa rundt til bestemte Tider, men det skulde jo ogsaa nemt kunne lade sig gennemføre, da vi ikke er mere end 15 Mand. Lidt forsinket var den i Aar, men jeg beholder den da kun i 3-4 Dage, og haaber saa at I andre vil sende den til de fastsatte Tider, for jeg tænker ikke, jeg er ene om, at gerne vilde beholde en saadan Mængde interessant Læsning i en 3-Ugers Tid. Vi skulde blot have Svend Bech med, men han kommer forhaabentlig til næste Aar med en længere Beskrivelse af Island. - Det er nu blevet til Alvor med mig med at komme lidt ud paa andre Egne, jeg er nu havnet nede ved Sønderjyderne, hvad jeg ingenlunde har fortrudt. Jeg havde nok en lille Anelse om, den Vinter paa Højskolen, at det var godt at være hernede, og tog saa en Plads, efter Højskolebladet, fik den og rejste herned til November uden at ane noget om hvad for Forhold jeg rejste ind til, men Lykken var bedre end Forstanden og jeg var heldig at dumpe herned i Ø- Lindet, i en knippelgod Plads, det er en Gaard paa ca 40 ha. Vi er to Karle og Fodermester. Konen er Rødding-Elev og manden har været paa Frederiksborg, Askov og Ladelund. Min Medtjener har været paa Ollerup og er O.D., saa det er ikke saadan nogle uvidende Arbejdsindivider jeg færdes iblandt til daglig. I Aar kan jeg ellers ikke sige, at Vandrebogens Ankomst virker som "en Oplevelse midt i Ensomheden", hernede er der anderledes Liv i Tingene end der hvor jeg kom fra, det er som at komme fra den ene Yderlighed til den anden. Jeg er til Gymnastik to Gange om Ugen, og der er Foredrag en Gang om Maaneden og Bal ligeledes en Gang om Maaneden, udover alt det som andre Foreninger arrangerer, saaledes er det fuldstændig umuligt at komme med til det alt sammen, det vilde i hvert fald særlig gaa ud over to Ting, nemlig Portemonixen og Nattesøvnen. Af og til kommer jeg jo til Rødding. Ligesom Hybschmann har jeg i Vinter haft "to Søndage i hver Uge", jeg var med til en Slags Landbrugskursus hver Fredag Eftermiddag, vi var ca

------------------------

Til toppen af højre spalte100 Deltagere, og opholdt os, først paa teknisk Skole, men der kunde vi ikke faa Plads, og endte saa henne paa Café Vesta. Brøndsted havde enkelte Timer med os. Der var 3 fra "vort Hold", som var med til Kursus´et, nemlig Ebbe Bach, Viggo Ravn og vor ærede Medarbejder i "dette Værk", Hans Barsballe. Af andre gamle Lærere fra den Vinter som jeg har opfrisket Bekendtskabet med med kan jeg nævne Rydal, han var her i Ø. Lindet til Afstemningsfesten den 10 Febr. hvor han holdt Foredrag og læste op, først paa Aftenen var der Sang og Musikunderholdning af Lærer Hasseris og Frue, Askov, et Sangkor bestaaende af unge Piger fra Askov. Midt i Januar var jeg til et Ungdomsstævne paa Rødding, hvor vi hørte nogle gode Foredrag, bl.a. af en Lærer Meng, fra "det unge Grænseværn" nede syd for Grænsen, om Aftenen var der Dilettantforestilling henne paa Hotellet. Den 6. Febr. besøgte vi (Ø.L. Ungdomsforening) Skrave, hvor vi var indbudt til Dilettant og Bal. Vi var c 50 der kørte derover i to store "Svinebiler" for at komme saa billigt fra det som muligt, men vi var nær kommet i Konflikt med Politiet, som var mødt op derovre, men takket være de gæve Skravebeboere undgik vi Faren, idet de sendte en Mand imod os, og vi blev standsede c 4 km fra Skrave, Bilerne kørtes ind paa Marken, og vi gik Resten af Vejen, det gik godt, vi var gaaet fra Ø. Lindet, det kom ingen ved. D. 18-3 var Ø. Lindet paa Rødding og lave Gymnastik, der var 20 Gymnastikhold, Langetved lededes jo af Ebbe Bach. Det er første Gang jeg har deltaget i en Gymnastikopvisning, og det er først nu, jeg er kommet til Øster Lindet, at jeg rigtig har faaet Øjnene op for [hvor] kønt og rigt Livet kan forme sig, hvis man selv vil, og kan man tage disse Ord til sig som et Valgsprog, der staar i Sangbogen: Vi la´r os ej af Dagens Vé, vort gode Haab betage, og aldrig friste til at se paa Livet som en Plage*). Jeg tror det vilde hjælpe mangen Gang til at kaste Lys over Tilværelsen, hvis man er tilbøjelig til at se sort paa Tingene. - Til Lykke med Forlovelsen, Peter, og saa hermed en venlig Hilsen til Eder alle.

Michael Knudsen.

*) Fra C. Hostrup: Den trænger ud til hvert et sted . . .

SAMs højskolehistoriske Arkiv