Peter Jepsen

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Peter Jepsen - 2. brev.

(fortsat fra Bjergby nord for Hjørring)
Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920

Kærgaard d. 5 December 33


Kære Venner!


Naa omsider fik jeg da Bogen. Jeg har ogsaa ventet den længe, og var ved at opgive Haabet om at se den mere. Det er jo ogsaa ved at være et stort Arbejde at faa den læst igennem, men derfor maa vi ogsaa sørge for, at faa den sendt til den næste til Tiden. Det er nogle vældige Stykker der er blevet skrevet denne Gang.
Due behøver ikke, selv om han har været paa Fyn i et halvt Aar, at sætte Navn under sit Stykke. Man kan let kende ham igen. Han er den samme som i Rødding, lige slem til at dele kritik ud til højre og venstre. Dog ikke i Politik. Jeg kunde ønske han vilde komme her op, at sætte Gang i Sagerne.
Jeg blev hjemme i Vinter. Det var godt nok Meningen, jeg vilde have været ud at tjene nu til November, og havde ogsaa faaet Tilbud paa en Plads, men saa blev min ene Broder syg, og en anden skal antagelig ind og være Soldat efter Jul, saa jeg maatte til at blive hjemme i alt Fald i Vinter.

------------------------

Til toppen af højre spalte
Naar man gaar hjemme, oplever man jo ikke saa meget, som naar man kommer ud. Jeg kan dog fortælle, hvad vi kan faa Tiden til at gaa med her oppe. Der er snart ved at være saa mange Foreninger her oppe, at de er ved at tage Livet af hverandre. Der er Husflidsskole 5 Gange om Ugen med 50 Voksne og en Del Børn. 3 Gange om Ugen er der Gymnastik og 1 Gang Folkedans, som har ualmindelig god Tilslutning. 2 Gange er der Aftenskole med Engelskundervisning. Desforuden er der Ungdomsmøde. Saa dem der vil med til det hele, kan jo nok faa Tiden optaget.
Jeg kommer til at tænke paa, det kunde være morsomt, at have været paa Rødding i Vinter og drøftet Jord, Arbejde og Kapital med Lund. Han er sikkert ikke Tilhænger af Rentefrit Laan. Eller faa Kreditforeningsrenterne sat ned.
Ja det er ikke meget jeg har faaet skrevet. Jeg haaber at gøre det bedre en anden Gang.

Mange Hilsner      
Peter Jepsen      


SAMs højskolehistoriske Arkiv