Søren Rishøj

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Søren Rishøj - 1. brev

(fra Bjergby nord for Hjørring)
Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920

Bjergby 16-4. 1932.


Gode Venner og Kammerater.


I som er med i Sammenslutningen om denne Bog, vil jeg hermed bringe en venlig Hilsen og mange Tak for Vinteren paa Rødding Højskole, nu er vi jo alle ved at være ved det daglige Arbejde igen nogle nær og andre langt fra den kære Skole i Rødding, jeg synes nu først, jeg kan forstaa hvor god og Udbytterig Tid vi havde der mellem Kammerater og Lærere, og hvad der ellers stod i Forbindelse med Skolen og dens Arbejde. Jeg for mit eget Vedkommende var paa Grund af min Alder, noget spændt paa om det nu ogsaa var noget for mig, eller skulde jeg maaske hellere rejse paa en Landbrugsskole, men jeg har alligevel ikke fortrudt at jeg kom til Rødding den Gang. Det er jo ikke nemt at sige hvor meget vi fik lært rent bogligt set, skønt der var alligevel mange Ting det var rart at faa opfrisket igen, men hvor kom der ikke ogsaa mange nye Problemer under Debat, som vi ikke anede var til, jeg vil ikke her fremdrage Ting som jeg havde megen Gavn og Glæde af, men det er jo vel nok forskelligt for os alle, men jeg kan ikke lade være med at nævne Timerne i Dansk, vi havde hos Brøndsted, det var ikke megen Tid der gik med selve Læsning, men den meste Tid gik med at drøfte og diskutere hvad der blev læst, jeg tror aldrig jeg glemmer disse Timer, men Brøndsted var ogsaa ualmindelig god til at faa os til at se og forstaa meget, som ellers var gaaet vore Øjne og Tanker forbi, hvad syntes i ellers om "Lunds" Samfundslæretimer og Sønderjyllandshistorie, dem havde jeg ogsaa megen Glæde af, da jeg er saa langt nord fra, vidste jeg ikke hvorledes Forholdene var der nede, men nu fik jeg altsaa mit Videbegærlighed i den Retning tilfredsstillet.

------------------------

Til toppen af højre spalte

Ja jeg kunde jo blive ved med at nævne og andet desangaaende men det faar være nu, men ellers Samværet med Kammeraterne Lørdag Aften det var vel nok Sjov "nu og da", og ellers Boksestævnerne hos Kjems, uden at fornærme dig "Hybchman" saa var det alligevel noget af det mest komiske jeg har set, naa vi har jo alle mange gode Minder fra Skolen som aldrig glemmes og som fremdeles kommer frem, særlig naar Elevbilledet drages frem saa har vi straks Oplevelserne igen. Jeg tjener nu hos min Svoger her i Bjergby der har en Gaard paa 70 Td Land. Besætningen er Jersey. Bjergby er 7 km nord for Hjørring, mit Hjem ligger her lige op af Hovedlandevejen der gaar fra Hjørring til Tversted og videre til Skagen saa skulde nogle af jer komme denne Vej engang før eller senere saa maa i endelig se inden for. Ja nu har jeg saa skrevet nogle Linier i Vandrebogen men om det som det skal være ved jeg ikke jeg har aldrig før set en saadan, men nu er det jo skrevet og hold bare op med Læsningen hvis det er for kedeligt. Mit Ønske skal ellers være for vor Bog at denne maa vandre i mange Aar, til Gavn og Glæde for os alle, og ellers Tak for dit Arbejde "Sauer" gid du maa faa Glæde af dette, men ellers maa i nu leve vel alle sammen og hermed en

Hilsen fra Søren Rishøj     
Bjergby pr.     
Hjørring.     


SAMs højskolehistoriske Arkiv