Svend Kaasgaard

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Svend Kaasgaard - 1. brev

(fra Ferring ved Vesterhavet ud for Lemvig)


Ferring d. 15 6 - 1932.

Kære Venner og Kammerater!

Det første jeg vil skrive i denne Bog, skal være en Tak til Sauer, for det store Arbejde med at faa den skaffet til veje, og faa den sat i Gang, den tror jeg vi kan faa megen Glæde af, og jeg vil haabe den maa gaa sin støtte Rundgang i mange Aar.

Jeg har ikke oplevet noget videre spændende siden vi til April rejste fra Skolen. Jeg og Verner Jørgensen kom jo ud til Mads Skøtt i Langetved, ham hørte I vel omtale paa Skolen som et forfærdeligt galhodet Menneske men det er ikke nær saa galt som de vilde gøre det til, vi er da helt godt tilfreds med Pladsen.

Jeg er vistnok nærmere Skolen end nogen af jer, saa jeg vil prøve paa at fortælle lidt om, hvordan det gaar dernede, hvis I ikke gider læse det, saa skal I bare holde op mens I kan.

Den sidste Søndag i April var alle gamle Elever der paa Egnen indbudt til en lille Komsammen, der var vel omkring et hundrede Stykker i alt, men der var flest Karle, der var ogsaa mange af de gamle Gutter fra i Vinter. Aftenen gik med Sang og Samtale, ja Lund holdt da ogsaa en lille opbyggelig Tale for os.

------------------------

Til toppen af højre spalteDer har jo ogsaa været Maanedsmøde et Par Gange siden vi rejste, den første Gang var jeg der ikke, da jeg ikke var rigtig rask, men næste Gang var jeg med, da talte Hans Lund om gamle Rødding Skoles Historie, det havde vi nu hørt det meste af i Vinter, men det var sjov nok at høre det en Gang til.

Den anden Juli var der Dans paa Skolen (Bal vil vi ikke sige, for det kan "Fatter" jo ikke lide) der var alle gamle Elever paa Egnen indbudt til. Det gik jo omtrent til ligesom i Vinter, afvekslende gamle og nye Danse. Der var ogsaa et Par Sange, men Digterinderne var lidt "fjale", de vilde ikke sige hvem der havde skrevet dem.

Jeg er hjemme paa Ferie i denne Tid, jeg cyklede til Skern, men saa blev jeg ked af det og tog med Toget resten af Vejen. Det er ogsaa rart nok at være hjemme og faa sig et Vesterhavsbad et Par Gange daglig, for vi har nemlig Sommer og Varme her skal jeg sige jer.

Da jeg nu ikke har mere at skrive vil jeg sige jer alle Tak for Vinteren og jeg haaber vi ses til Elevmødet paa Søndag.

Hvis nogen af jer har Lyst til at sende mig en Hilsen, er min Adresse i Sommer: Ravnholtgaard, Langetved pr. Rødding.

Venlig Hilsen          
Svend Aage Kaasgaard    


SAMs højskolehistoriske Arkiv