Svend Kaasgaard

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Svend Kaasgaard - 2. brev.

(fra Langetved i nærheden af Rødding)
Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


[Den næste i rækken efter Peter Bagger var Ejnar Sauer, men efter Baggers brev er der revet et blad ud af bogen, og dermed er to sider forsvundet. De må have indeholdt et kort brev af Ejnar Sauer og det første af Svend Kaasgards brev, som på den følgende side begynder midt i en sætning. SAM]


. . . Eventyr, især Tage Sauer og Due.

Du har vel nok haft en dejlig Tur til Island Tage, og Tak for din udførlige Skildring af Turen i Bogen her, jeg har været meget glad for at læse den, for saadan en Tur kommer en anden en jo aldrig paa.

Og Due har vel ogsaa nok haft nogen spændende Oplevelser, men jeg tror nu heller ikke rigtig det er den Slags Politik vi skal føre i vor Vandrebog. Jeg ved i hvert Fald mig interesser det ikke at Due farter Fyn rundt i Bil med skønne Kvinder, men det maa vel sagtens nok være rar med en Kæreste med Bil.

I skulde vel ogsaa have lidt om mig selv, skønt der er ikke meget at skrive.

------------------------

Til toppen af højre spalte


Som jeg skrev før er jeg i Langetved endnu, til Nov. kom jeg til L. Caspersen, jeg var kun lejet for Vinteren, det var saa min Mening jeg vilde have Chaufførplads fra Maj. Det viste sig nu at det ikke var saa let og jeg fik det altsaa heller ikke. Saa bestemte vi at jeg skulde blive her og hjælpe til med at bygge. Sønnen her skal nemlig have bygget en Gaard, han skal have Halvdelen af Jorden her fra Gaarden, der bliver ca. 40 Td. til hver. Saa her blive jeg nok til Nov. da det andet ikke er blevet til noget endnu.

Sidste Vinter var jeg med til Gymnastik her i Langetved med Ebbe Bak som Leder han er dygtig til at lede Gymnastiken der er altid Humør over det hvor han er med i Laget. Der er Møde i Ungdomsforeningen en Gang om Maaneden saa den Slags er der nok af, og ellers er der jo ikke langt til Rødding, hvis man foretrækker der.

Nu vil jeg haabe i alle har det
godt og hermed de bedste
Hilsner    
Svend Kaasgaard


SAMs højskolehistoriske Arkiv