Tage Due

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Tage Due - 2. brev

(fra Arnøje på Stevns ca. 8 km vest for St. Hedinge)
Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


"Grønninggaard", d. 20 - 3 - 34.


Kære Venner!

Jeg maa desværre begynde ligesom Karl Johan, at nu kom Vandrebogen endelig, men jeg haaber den kan indvinde den tabte Tid, jeg for mit Vedkommende skal nok hjælpe til.

Tiden gaar uden man ved af det, jeg synes ikke det er ret længe siden jeg skrev i den sidst, men det glæder mig meget at modtage den igen, hvor der kan læses nyt fra gode Kammerater, man lærte at kende paa Rødding Højskole.

Det er nogle urolige Tider vi lever, men det lader da til, at i ikke er særlig optaget i alt det nye der er oppe i Tiden, hvad jeg nu heller ikke er, for det kan nu ikke hjælpe at løbe efter saadan noget nyt der blusser op, som slet ingen fast Grund har under Fødderne.

Jeg har Plads som Kontrolassistent nede paa Stevns, Foreningen jeg arbejder i hedder "Arnøje og Omegns Kontrolforening", det er et Arbejde der er meget interessant da i alle Tilfælde for et Aars Tid, for er man det længer er jeg bange for at jeg gaar og bliver doven. Der kan læres noget ved den Bestilling, for om Sommeren har man Tid til at se, hvordan de forskellige Landbrug bliver drevet, og det gælder om at lære noget mens vi er unge, for der kræves noget af en Landmand nu, dersom han skal drive et Landbrug der kan gaa rundt, jeg mener altsaa der kan bære de store Udgifter Landbruget har.

Jeg kan nu ikke blive enig med Knud Teilman Sørensen, i at vi som dansk Ungdom skal lade lidt Politik være uden for en Vandrebog, for efter den Smule Mening jeg har paa det Omraade, kan jeg da se at Landet bliver regeret ud fra Politikstandpunkt, og vi kan vel alle blive enige om at det bliver regeret meget daarligt, derfor maa vi ikke lade en Ting som Politik ligge stille hen, for det gør Socialdemokraterne ikke som har Magten, vi Kammerater som skriver i denne Vandrebog skal arbejde imod dette Parti, dersom vi vil vort eget Fædrelands Vel, dersom de 2/3 af Befolkningen skal leve af Understøttelse, hvad vi vel snart er naaet op til, saa køre Statskassen snart Falit. Derfor synes jeg at det er meget interessant at høre lidt om de forskellige Meninger angaaende Politik. Men som Knud skriver bliver vi aldrig enige, det er der Tampen brænder, for uden Enighed naas der aldrig ret langt, det er der Landbruget har en stor Fejl ved at de aldrig kan blive enige.

------------------------

Til toppen af højre spalteMen hvad er Grunden dertil, det er vel desværre Kapitalen, for den Mand der sidder med en Gaard paa 60 Td. Ld. og skal forrente lad os sige 60.000 Kr hvad der desværre er mange som skal, skulde have samme Interesse som Naboen der har 30.000 Kr i Banken, for det er dog Landbruget de begge skal leve af, Manden med Gælden har store Udgifter, men Manden med Pengene paa Rente, faar kun en ringe Rente af Summen, men skal svare meget Skat af den, saa længe de to Mænd ikke kan blive enige, saa kan man godt forstaa at der er langt tilbage inden alle Jordbrugere er enige.

Hans Barsballe skriver at det ser noget surt ud for Landbruget og vel ikke mindst i Sønderjylland, men bare vi kan holde Humøret oppe saa skal det vel ellers nok gaa. Men det var jo ikke morsomt dersom Tyskerne vil have jer tilbage igen, da i nu er kommet ind under Danmark, hvad der er stridt haardt for, men jeg vil paa Sønderjydernes Vegne ønske at i maa blive ved at høre til det yndige land Danmark.

Vor gode Ven Ejner Sauer maa være meget optaget, da jeg ser han kun har faaet skrevet en halv Side*), og ikke en Gang har haft Tid til at skrive sit Navn under, du som var saa god til Stil Ejner, har da ellers ikke nødig at bruge saa lang Tid til at skrive en halv Snes Sider til dine Kammerater, men vi haaber næste Gang at høre saa meget mere fra dig.

Tage Sauer lader ikke til at føle sig rigtig tilpas i Byen, men der er vel ellers ogsaa Pladser nok [paa] Landet, saa du ikke har nødig at være paa Steder, hvor du ikke bryder dig om at være.
Er Svend Bech blevet borte paa Island, siden vi slet ikke høre noget til hans Oplevelser.
Til Slut vil jeg ønske Peder Jensen til Lykke med Forlovelsen.

Venlig Hilsen til eder alle


Tage Due          
"Grønninggaard".


Nuværende Adresse: "Grønninggaard", Arnøje, pr. St Heddinge.

*) [Det er saa den side, som senere er blevet revet ud af bogen, jvf. Svend Kaasgaards 2. brev.]SAMs højskolehistoriske Arkiv