Tage Sauer som elev

Tage Sauer, Aars

Stile fra Rødding Højskole 1931-32

Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


Den stumme Bog.

I dette lille Eventyr har H. C. Andersen fortalt om en Student, der ramt af Modgang og Sorg tog sin Tilflugt til Brændevinen for at glemme. Om Bogen med de visne Blomster og hvordan han selv, naar han var allermest beruset og fartede om i Skoven som en vild, kunde blive fuldstændig rolig, blot man gav ham Bogen i Haanden, ja han kunde sidde Dagen igennem og blade i den, hver Side skjulte et Minde fra Fortiden, hver lille Blomst havde sin Historie Minder fra Hjem og Skoletiden, om Venskabspagter der skulde vare gennem Livet, og nu har han kun en vissen Blomst tilbage; en anden er et Minde om hans Ungdoms Kærlighed, ogsaa der har han kun en lille Blomst tilbage, sammen med mange andre tvinger de hans Tanker tilbage til den Tid, da han var ung og lykkelig. Nu ligger det hele knust, kun Bogen med de visne Blomster minder ham om Tiden, der svandt, kun med den kan han leve den lykkelige Tid om igen og glemme sin Ulykke. H. C. Andersen har i dette gribende Eventyr fortalt om Minderne, og hvor stor Magt de kan have over Menneskenes Sind, enten det saa er lyse eller mørke. Minderne er vel ikke altid lige saa rare at tænke tilbage paa, da de mørke Minder, som ingen vel helt undgår, springer lige saa kraftigt frem som de gode.

------------------------

Til toppen af højre spalteDet gælder derfor om, saa godt vi kan, at undgaa det, der i Fremtiden kan kaste Skygge over vort Liv. Mange Gange ligger den største Straf for en overilet Handling i Mindet, det sidder der, som en Smerte i Menneskets Sind, der nok kan dulmes, men aldrig overvindes. Lyse og gode Minder derimod kan tit hjælpe over mørke Tider og bringe Trøst, naar man er ene og glemt. Studenten i H. C. Andersens Eventyr er et tydeligt Bevis her paa, for ham har Minderne været en uudtømmelig Skat, et Sted, hvor han kunde hente Lægedom for de Saar, Livet havde slaaet. Saa at han selv efter have levet et ensomt Liv, forladt og glemt af dem med hvem han sluttede Venskab, kunde dø lykkelig. Da han laa i sin Kiste med de visne Blomster under sit Hoved, laa der over hans Ansigt et Skær af Fred og Lykke, som var han vendt tilbage til den Tid, da Blomsterne endnu var friske og stod i deres fulde pragt, da han selv var ung og lykkelig. Mindet lader som ingenting er dog et lønligt Kildespring.

Tage Sauer


Påtegnet: GodtSAMs højskolehistoriske Arkiv