Chr. Becker

Referater af foredrag på Testrup Højskole
vinteren 1901-02

 • Foredrag af Jens Nørregaard

 • Foredrag af Christoffer Bågø

 • Testrup Højskole


  Indledende oplysninger:
  De originale skrivehefter med referaterne af Nørregaards og Bågøs foredrag befinder på Augustenborg lokalhistoriske Arkiv, men fotokopier af dem findes på Biblioteket for det folkelige Arbejde på Den frie Lærerskole i Ollerup. Det er fra disse kopier, at de her er gengivet.
  Der er bevaret to hefter, men som det vil fremgå, må der have været flere, som formentlig er gået tabt. Det er således kun en mindre del af vinterens foredrag, der er refereret - for Nørregaards vedkommende mindre end en femtedel, men for Bågøs vedkommende derimod ca. halvdelen af de historiske foredrag.
  Det eneste holdepunkt for en datering af referaterne er, at Bågø i foredraget den 15 marts har sagt, at det var 200 år siden, at Holberg kom til København. Det gjorde han ifølge diverse kilder første gang i 1702, og det er formentlig det år, der er tale om. Chr. Becker har således været elev på skolen i vinteren 1901-02.

  Testrup Højskole blev oprettet i 1866 af Jens Nørregaard, og han var dens ejer og forstander helt frem til 1908, da han fyldte 70 år. Han havde hele tiden Christoffer Bågø som sin vigtigste lærer, og de var begge teologer af uddannelse.
  Chr. Becker vides der indtil nu intet om, men det er nærliggende at antage, at han var hjemmehørende på det sydlige Als. Han har således formodentlig været en af de unge fra det sønderjyske område, der inden genforeningen i 1920 tog på højskole i "det gamle land".

  Tilbage til forsiden  Jens Nørregaard  Christoffer Bågø
  SAMs højskolehistoriske Arkiv