Testrup Højskole omk. 1900

   Peder R. Jelsbak

       Referater og andre
       optegnelser mv. fra
       Testrup Højskole 1900-01


Peder R. Jelsbak
(udsnit af elevbillede)


Jens Nørregaard
Jens Nørregaard


Christopher Bågø


Talere ved "Fremad"s
diskussionsmøderTilbage til
arkivets forside

Jens Nørregaard: "Menneskeslægtens Levnedsløb"
Christoffer Bågø: "Nordens Historie"


Peter R. Jelsbak var som 25-årig elev på Testrup Højskole på vinterholdet 1900-01, og han er utvivlsomt den, der har efterladt sig det mest omfattende skriftlige materiale fra sit højskoleophold. Den største del er ret udførlige, oprindelig stenografiske, referater af Jens Nørregaards daglige foredrag om "Menneskeslægtens levnedsløb".
Dernæst mere kortfattede referater af Christopher Bågøs foredrag om "Nordens historie" i 2 timer pr. uge.
Derudover en slags protokol for en diskussionsforening kaldet "Fremad" samt enkelte andre notater og et par billeder.
Hele dette materiale befinder sig i Rigsarkivets privatsektion, reg. nr. 05697.
Om referaterne bringer Jelsbak i øvrigt selv de væsentligste oplysninger i et forord til hver af de to dele af renskrivningen. De gengives på indholdssiderne i næste trin her.      Klik på titlerne ovenfor!!
____________________

Peter Rasmussen Jensen Jelsbak, som hans fulde navn var, blev født 23. sept. 1876 på gården Jelsbak i Holme sogn syd for Århus - og i øvrigt kun få kilometer fra Testrup Højskole. Forældrene var gårdejer Jens Jensen Jelsbak og hustru Ane, f. Pedersen. Som 19-årig blev han mejerielev på A/M Vormark på Fyn. Derefter blev han mejerist på Sjælland, var soldat og derefter mejerist på sit lærested i Vormark. Derefter som nævnt som 25-årig elev på Testrup Højskole. Året efter var han elev på Dalum Mælkeriskole, og efter endnu et år på Fyn blev han 1. nov. 1902 mejeribestyrer på A/M Kronborg tæt ved Veerst, men i Gesten sogn vest for Kolding. I oktober 1903 blev han gift med Claudine, f. Schnack. Han nævnes at have fået sølvmedaljer for fremstilling af smør og ost. Efter sin pensionering slog de sig ned i Strib nær Middelfart på Fyn, hvor han så 47 år efter renskrev de stenografiske referater.
Kilde til denne del: Dansk Mejeristat, bind III, 1931, side 506-08.
____________________

Som det vil fremgå, er det foreløbig kun en begrænset del, der gengives. De vil blive suppleret, efterhånden som indtastningsarbejdet skrider frem, men det vil tage ret lang tid, inden jeg når til vejs ende med det.Elevbillede fra 1900-01 med Jens Nørregaard, Christopher Bågø og Peter Jelsbak markeret med en hvid cirkel.
SAMs højskolehistoriske Arkiv