Christopher Bågø
(efter tegning)

       Peder R. Jelsbak

          Referater af Christopher Bågøs
          foredrag om Nordens historie


Peder R. Jelsbak
(udsnit af elevbillede)

Indledende oplysninger:
De originale håndskrevne referater er nedskrevet i en indbundet skrivebog, og fylder i denne i alt 348 sider. Det vil svare til ca. 100 maskinskrevne A4-sider. Derfor har jeg fundet det hensigtsmæssigt her at inddele dem i afsnit med hver sin selvstændige side, i hovedsagen efter Jelsbaks egne datoangivelser. Der er links til de enkelte afsnit i spalten til højre herfor.
I forordet til denne del af referaterne bringer Peter Jelsbak selv de væsentligste oplysninger. Det hedder heri:

Vi var samlet en flok karle fra hele landet. omtr. 115, mest fra Jylland, men en del fra Fyn og Sælland, omtr. 15 fra Sønderjylland, 1 fra Færøerne, Skuø, 1 fra Cikago, 45 år. Den yngste 18 år. En blandet folk, de fleste landmænd, men også skrædder, skomager, forstmand, mejerist, o.a.
For os holdt cand. Bågø foredrag en time hver anden dag, og jeg søgte med stenografiske noter, Worms system, at optage en del af disse foredrag. Det blev kun et uddrag, idet hovedsagen den vinter for mig var, at optage dr. Nørregårds daglige foredrag om "Menneskeslægtens Levnedsløb", og for at holde til dette, (med min højre arm) måtte jeg se at "holde hus" med denne arm; derfor måtte jeg tage det mere roligt under Bågøs foredrag. Mens jeg optog disse foredrag, tænkte jeg, at der vel kom en tid, hvor jeg kunde få tid at afskrive disse til læseligt stof. Men det varede 47 år. I årene 1948-51 afskrev jeg dr. Nørregårds foredrag, og nu i løbet af 7. januar - 22. februar 1957 cand. Bågøs.
Men begge disse perioder, hvor jeg har brugt pennen, har været overordentlig interessante, rigelig al møjen værd. I de tre måneder i 1950, da min kære Claudine kæmpede med sin hjerneblødning, var det mig kært at være i nærheden ved skrivebordet, når hun vilde tale med os. - -
Det har været en stor fornøjelse for mig, at gå disse foredrag igennem. Vel ved jeg, at dette kun blev en svag afglans af cand. Bågøs inderlige, livlige, alvorlige tale til os sammenbragte unge mennesker, og enkelte noter lykkedes det ikke at tyde efter de mange år, hvor jeg næsten ikke har rørt ved stenografien.
I min virksomhed som mejeribestyrer, havde jeg kun i få tilfælde brug for stenografi. Men jeg har til det yderste forsøgt kun at nedskrive Bågøs egne ord, og måske dog én eller anden kan have interesse i at følge tråden i Bågøs åndfulde undervisning. Fejlopfattelse og fejlskrivning må gå på min regning.

"Aurora", Strib i marts 1957.             
Peter R. Jelsbak
                   

Ved læsning af referaterne i dag må man medgive, at de kun er en svag afglans af de oprindelige foredrag. Forståeligt nok lider de under de mange års afstand mellem notaterne og nedskrivningen. Der er således mange steder, hvor der ikke er klar sammenhæng, og hvor der synes at være misforståelser. Alligevel forekommer de i deres helhed at give et ganske godt indtryk af denne del af undervisningen og af Christopher Bågø som person.
En del steder i disse referater har han indføjet små tegninger, som formodentlig er gengivelser af tegninger på tavlen af Bågø. De gengives her på de relevante steder i nogenlunde den størrelse, de har i bøgerne.
Om rettelser og tilføjelser henviser jeg i øvrigt til redegørelsen til referaterne af Jens Nørregaard.

Tilbage til Jelsbaks forsideDe enkelte foredrag:

 • 5. november
  Tyge Brahe, Kepler mv.


 • 6. november
  Solen og planeterne


 • 12. november
  Geologi, istid, planter
  dyr, mennesker, sprog


 • 26. november
  Arkæologi og
  oldtidsminder


 • Omk. 30. januar
  Vikingetiden
  Islands bebyggelse


 • 1. februar
  Gorm og Thyra
  Harald Blåtand


 • 14. februar
  Valdemar den store
  Absalon og Esbern


 • 28. februar
  Kristian 1., Hans
  og Kristian 2.


 • 4. marts
  Danmark - Sverige i
  1500- og 1600-tallet


 • 12. marts
  Enevældens konger
  Frederik 3. - Kristian 7.


 • 14. marts
  Ludvig Holberg
  opvækst og uddannelse


 • 25. marts
  Landboreformerne
  og mændene bag dem


 • 30. marts
  Treårskrigen 1848-50
  Ånden fra 48
 • SAMs højskolehistoriske Arkiv