Claus Peter Clausen

Referater af foredrag på Ryslinge
Højskole 1918-19

Foredrag af forstander Alfred Povlsen
Foredrag af lærerne Højlund, Monrad m. fl.
Ryslinge Højskole efter 
et brevkort fra 1915
Ryslinge Højskole - efter et brevkort fra 1915
Indledende oplysninger:
Skriveheftet, som foredragsreferaterne er nedskrevet i, befinder sig, sammen med andre arkivalier fra Claus Peter Clausen, på Erhvervsarkivet i Århus, hvor det har reg. nr. 2864, og opstillingsplads MGC. 145/15E.
Blandt materialet vedrørende Ryslinge Højskole er der en trykt liste over eleverne, lærerne med deres familier samt det praktiske personale på skolen. Her fremgår det, at der den vinter var 213 elever. For eleverne er angivet fødselsdag og år; for alle de andre kun fødselsdagen. Det fremgår, at Claus Clausen var født 7/7 1896, og han var således 22 år under opholdet. Hans adresse angives at være Flemløse St., som ligger ca. 10 km øst for Assens.
I arkivet angives han at have været købmand med kolonial og blandet købmandshandel uden grovvarer i Sø-Søby, en landsby i Søby sogn, som en nabosogn til Flemløse. Han ser således ud til at have slået sig varigt ned på hjemegnen.
På Ryslinge Højskole var Alfred Poulsen forstander. Han var på det tidspunkt 66 år og enkemand. Han havde været forstander i 34 år og fortsatte endnu fire år til han blev 70 år og yderligere fem år som medforstander.
Af lærere var der bl. a. Johannes Monrad, som var 42 år og fra året før medforstander. Fire år senere overtog han skolen som ejer og forstander.
En anden fremtrædende lærer var Alexander Højlund, af hvem der er flere foredragsreferater. Desuden komponisten Thorvald Aagaard og lærerne Rasmus Hansen, Frederikke Ploug, Thorvald Lindhard og Axel Dahlbom samt valgmenighedens præst Thorkild Skat-Rørdam.
Af foredragsreferaterne i skriveheftet er der fem af Alfred Poulsen, hvoraf det første dog nok er en sammenskrivning af flere foredrag. Af Alexander Højlund er der ligeledes fem referater, hvoraf det første er det eneste, der er dateret - den 20/12 1918. Derimod er der kun ét referat af Johannes Monrad. Udover disse er der et enkelt referat af forstander Thomas Bredsdorff, Roskilde Højskole, ét af en Schrøder, (som formentlig er en slægtning til Ludvig Schrøder, Askov), ét af Thorkild Skat Rørdam, og endelig ét af en Doktor Søderhjelm fra Finland.
Referaterne er skrevet ind imellem hinanden, formentlig i en vis kronologisk rækkefølge, men her er de for overskuelighedens skyld delt i to dele, således at Alfred Poulsens bringes samlet i én del, mens de andre bringes samlet i en anden del.
Billederne af de forskellige personer er gengivet fra "Den danske Folkehøjskole gennem 100 Aar".

SAMs højskolehistoriske Arkiv