Vallekilde Højskole 1930

Billeder fra Rigmor Kristensens ophold på Vallekilde Højskole sommeren 1930. Se redegørelse nedenfor.
Skolens bygninger  
Hyggelige fristunder
Forstander og lærere
Udflugter i omegnen 
Elevmøde med gymnastikopvisning  


Rigmor Kristensen stammede fra Øster Jølby på Mors, datter af Kristine og Otto Kristensen, som drev en mølle i byen. Hun blev født den 25. oktober 1909 og var altså 20 år under opholdet. Hendes mor havde også været elev på skolen i 1898, og en ældre broder havde været elev et par år før, ligesom flere andre af familien formodentlig også har været det.
Efter en sammentælling på et elevbillede var de 136 elever den sommer (den officielle statistik lyder på 137, så der er nær-mest overensstemmelse). Derfor er det kun ca. halvdelen af holdet, der ovenfor er fotograferet uden for skolens hovedindgang, men til gymnastikken har de formodentlig også været delt i to hold. Der er 60 piger på billedet, men det var almindeligt, at nogle af forskellige grunde var fritaget for gymnastik. Rigmor Kristensen står ud for den midterste bue i bageste række som nr. 2 fra højre.
Bortset fra portrættet øverst, der er et udsnit af et elevbillede, stammer alle billederne fra et lille album, som Rigmor Kristensen formodentlig har sat billederne ind i indenfor den første tid efter opholdet. Det er ret forskellige billeder. Nogle er brevkort, som de har kunnet købe. Det må også gælde nogle billeder af lærerne, som er taget af en professionel fotograf. Eleverne er også blevet fotograferet af en professionel fotograf, dels enkeltvis, dels i små grupper - formodentlig efter værelser. Der har også været en habil fotograf på skolen, enten en elev eller en lærer, der har taget nogle billeder ved bestemte lejligheder og solgt videre af dem. Endelig er der en del almindelige amatørbilleder, nogle af dem almindelige sort/hvide, andre gjort brunlige. Det er ikke alle billederne, der gengives her, men et fyldigt udvalg, som skønnes at have mest interesse. På en del af dem har de lyse partier et rødligt skær over sig, men det skyldes skanningen. De kunne være konverteret til rent sort/hvidt, men derved bliver de ret kolde i det, så derfor har jeg foretrukket at beholde farvegengivelsen.