Birgitte Berg Nielsen

Erindringer fra ophold på Askov Højskole
6. april - 29. juni 1877      

Fra HØJSKOLEBLADET, 1902, fire artikler i nr. 14-17

Askov Højskole 1878

 • Del I   - ankomst, indkvartering, velkomst, indledningsforedrag, de første indtryk
 • Del II  - lærerne og undervisningen i de forskellige fag, fysik, regning mv.
 • Del III - H. Nutzhorns og L. Schrøders foredrag om historie, sangundervisning mv.
 • Del IV - oplæsning, gymnastik, udflugter, gæstelærere, kammeratskabet mv. • Indledende oplysninger:
  Ane Birgitte Berg, som hun hed som pige, stammede fra Vandborg i nærheden af Lemvig i Vestjylland, hvor hendes fader, en broder til venstrehøvdingen Chresten Berg, var lærer. Hun var født 26/5 1851 og fyldte således 16 år under opholdet på Askov Højskole. Efter opholdet blev hun uddannet mejerske, men tog senere en toårig læreruddannelse og blev fra 1885 kommunelærerinde i København.
  Hun blev en af de store pionerer inden for kvindebevægelsen, hvor hun især virkede stærkt for kvindernes uddannelse. Omkring samme tid som hun skrev nedenstående erindringer fra højskoleopholdet, skrev hun flere andre artikler i Højskolebladet om ernæring og husøkonomi samt en række små indlæg om børn i vanskelige kår, som hun appellerede til bladets læsere om at tage som feriebørn. Hendes i øvrigt imponerende livsløb er kort beskrevet i Dansk biografisk Leksikon.

  SAMs højskolehistoriske Arkiv